ماشین آلات ریسندگی

 

                    ماشین آلات ریسندگی نو و کارکرده

1- ماشین آلات ریسندگی کارکرده و نو جهت نخ های زیر:

    FDY - BCF - DTY - PP- ATY

2-دستگاههای ریسندگی انواع نخ و الیاف.

3- دستگاههای ریسندگی رینگ - رتاریو اپن اند کار کرده اروپایی.

 

4- خطوط کامل ریسندگی نخ های اکریلیک -ویسکوز - نایلون - پنبه -پلی آمید.

 

5-تجهیزات ریسندگی:

دولا تاب -گیل باکس - تکسچرایزینگ

کاردینگ - پیچش - هیت ستینگ