ماشین آلا ت صنایع فلزی

                         ماشین آلات صنایع فلزی

واردات ماشین آلات و تجهیزات صنایع فلزی:

ماشین آلات تولید انواع ورق و لوله های استینلس استیل.

ماشین آلات تولید لوله های بدون درز.

ماشین آلات و تجهیزات ساخت انواع قفل و فنر های فلزی.