ماشین آلات نسا جی

                   واردات انواع ماشین آلات صنعت نساجی

واردات انواع ماشین آلات نساجی نو و کارکرده بشرح زیر:

1- دستگاههای بافندگی:

واردات دستگاههای بافندگی انواع پارچه از کارخانجات معتبر با قیمت های مناسب.

 

2- ماشین آلات تخت برای بافت بلوز های زنانه - روسری - شال و انواع کلاه با سیستم کامپیوتری - قیمت 9000 دلار.

 

3-دستگاههای بافندگی معمولی جهت بافت پارچه های ساده و طرحدار با عرض پارچه 220 سانت  - قیمت 7500 دلار.

4- تجهیزات صنعت نساجی:

دستگاههای استنتر - کلندر - آهار زنی - هیت ستینگ - دولا تاب - پرز سوزی - مرسرایزینک - خشک کن- کارینگ - خارزنی.

5- دستگاههای رنگرزی و تکمیل:

دستگاههای رنگرزی انواع پارچه و نخ با ظرفیت های مختبف.

دستگاههای چاپ روی انواع پارجه.