ماشین آلات پتو

                           ماشین آلات بافندگی پتو

این شرکت دارای نمایندگی انحصاری از سه کارخانه معتبر چینی سازنده دستگاههای بافت - چاپ و سایر تجهیزات تولید انواع پتودر ایران میباشد.

دستگاههای بافت پتو های ساده - طرح دار و گل برجسته یک نفره و دو نفره.

کارخانجاتی که ما نماینگی آنها راداریم سازنده دستگاههای زیرمیباشند:      

1-دستگاه بافندگی راشل مخصوص بافت پتو.

 

2-ماشین آلات چاپ مخصوص پتو با عرض کاری 2500 میلیمترو قابل تنظیم تا 2800 میلیمتر از یکی از بزرگترین کارخانجات سازنده دستگاههای چاپ تخت در آسیا.

 

3-دستگاه استنتر - 10 اتاقک - عرض 2500 میلیمتر.

4-دستگاه ایجاد طرح ها و کل های برجسته.

 

5-دستگاه خار زنی.

6-دستگاه پولیش.

7-دستگاه براشینگ.

8-دستگاه شستشو پس از مرحله چاپ.

9-دستگاه چله کشی - قرقره های چله پیچی.

10- دستگاه پولیش و برش (قیچی) با هم.

 

مراحل تولید پتو های راشل:

دستگاه بافندگی راشل - چله کشی - برش - خارزنی - پولیش - چاپ - خشک کن - بخار - شستشو- آب گیری - خارزنی مجدد - پولیش مرحله دوم - پولیش و برش(قیچی) مرحله آخر - دوخت. 

      

 

        ماشین بافندگی راشل

 

                 دستگاه پولیش دو رول

                    دستگاه خارزنی

 

           دستگاه ایجاد طرح ها و گل های برجسته روی پتو

                   

                           استنتر