ماشین آلات نساجی

                              ماشین آلات وتجهیزات نساجی

این شرکت وارد کننده کلیه ماشین آلات و تجهیزات نساجی بشرح زیر میباشد:

دستگاههای بافندگی:

دستگاههای ایر جت - رپیر - گرد باف - تخت باف - حوله بافی - پتو بافی - بافت پارچه های توری.

ماشین آلات رنگرزی و تکمیل:

این شرکت دارای نمایندگی از یک کارخانه بزرگ و معتبر از چین میباشد که سازنده ماشین آلات و تجهیزات رنگرزی با تکنولوژی پیشرفته میباشد.

رنگرزی انواع پارچه - رنگرزی انواع الیاف و نخ به صورت کلاف و دوک در ظرفیت های گوناگون.

تجهیزات نساجی به شرح زیر:

 دستگاههای دولاتاب و تو فوروان - استنتر- هیت ستینگ - کاردینگ - کلندر - چله پیچی - آهار زنی - پرزسوزی - خار زنی - پلیسه گیری -دستگاه کلاف پیچی - پیچش هنگ به کن - تافتینگ.

 

دستگاه شل پیچ جهت خطوط رنگرزی دوک های نخ