تولید قطعات خودرو

                    ماشین آلات تولید قطعات خودرو

1-قطعات لاستیکی خودرو:

دستگاههای تزریق و ترانسفر جهت تولید انواع قطعات لاستیکی خودرو.

دستگاههای اکسترودر - غلتک - بمبوری - نیدر - کلندر - استرینر جهت صنعت لاستیک.

دستگاههای تولید قطعات لاستیکی زیرجهت انواع خودرو:

تیغه برف پاک کن - گرد گیرها و ضربه گیرهای لاستیکی - دسته موتور - قطعات لاستیک / فلز - کاسه نمد - اورینگ - پکینگ - شیلنگ های لاستیکی خودرو - بلادر و سایر قطعات لاستیکی. 

2- سایر قطعات خودرو:

خطوط تولید کاتالیزور های خودرو - دینام - چراغ های خودرو - روکش های صندلی انواع خودرو.